Gólový Blažek a Capko, víťazne aj Kudlička s Nehilom